วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ชุมทางหนองปลาดุก จุดเริ่มต้นทางรถไฟสายมรณะ

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

ชุมทางหนองปลาดุก จุดเริ่มต้นทางรถไฟสายมรณะ
สัมภาษณ์ลุงนิตย์  ศรีประเสริฐ และภรรยา
เมื่อ 25 ตุลาคม 2549

สัมภาษณ์โดย พ.อ.หญิง นงนุช ขาวดารา
บันทึกเทป เทพนิมิตร อุทัยชิต
ที่มา : s463368's Channel
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์

ตอน 1
ตอน 2
ตอน 3

บรรยากาศราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2
สัมภาษณ์ ปลัดเสน่ห์ ปั้นสุขสวัสดิ์ และภรรยา
เดือนตุลาคม 2548
สัมภาษณ์โดย พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ และ พ.อ.หญิง นงนุช ขาวดารา
บันทึกเทป เทพนิมตร อุทัยชิต

ติดต่อสนับสนุนรายการ โทร.0-3231-0262
ที่มา : s463368's Channel
อ่านต่อ >>

ราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนายจรูญ ศรีเพชร

ตอน 1
ตอน 2
ตอน 3

บรรยากาศราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2
สัมภาษณ์ นายจรูญ ศรีเพชร เป็นข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 (บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ปัจจุบัน) ตำแหน่งเสมียน
และผู้ประกอบอาชีพงมทราย
เดือนตุลาคม 2548
สัมภาษณ์โดย พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ และ พ.อ.หญิง นงนุช ขาวดารา
บันทึกเทป เทพนิมตร อุทัยชิต

ติดต่อสนับสนุนรายการ โทร.0-3231-0262
ที่มา : s463368's Channel
อ่านต่อ >>

ราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมหาผ่อง ผลิตตธมฺโม

ตอน 1
ตอน 2

บรรยากาศสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ราชบุรี
สัมภาษณ์ : มหาผ่อง ผลิตตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเกาะนัมมทา
อายุ 80 ปี เมื่อ ตุลาคม 2548
สัมภาษณ์โดย พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ และ พ.อ.หญิง นงนุช ขาวดารา
บันทึกเทป เทพนิมตร อุทัยชิต

ติดต่อสนับสนุนรายการ 0-3231-0262
ที่มา : s463368's Channel 
อ่านต่อ >>

ราชบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนายพิชัย เลาหชวลิต

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

วีดีโอสัมภาษณ์ นายพิชัย เลาหชวลิต อายุ 81 ปี
เกี่ยวกับ "บรรยากาศสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ราชบุรี"
เมื่อประมาณเดือน มกราคม 2550
สัมภาษณ์โดย พ.อ.สุชาต จันทรวงศ์ และ พ.อ.หญิง นงนุช ขาวดารา
บันทึกภาพ เทพนิมิตร อุทัยชิต 

ออกอากาศทางรายการสะพายกล้องท่องเที่ยว
สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีท้องถิ่นราชบุรี HCTV ช่อง 7
ติดต่อสนับสนุนรายการ 0-3231-0262
ที่มา : s463368's Channel
อ่านต่อ >>