วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ดอกไม้ประจำ...จังหวัดราชบุรี
ชื่อดอกไม้ : ดอกกัลปพฤกษ์ หรือ บางทีเรียกว่า"เปลือกกวม" หรือ "กานล์"
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakerina วงศ์ CAESAL PINOIDDEAE หรือวงศ์ย่อยราชพฤกษ์
ชื่อสามัญ : Pink Cassia, Pink Shower, Wishing Tree

ลักษณะทั่วไป : กัลปพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก ใบย่อย 5–8 คู่ ใบรูปไข่แกมขอบขนาน หรือแกมใบหอก โคนใบเบี้ยว ใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อพร้อมใบอ่อนตามกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู แล้วซีดจนเป็นสีขาวเมื่อใกล้โรย ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน ผลเป็นฝักกลมยาวมีขนนุ่ม สีเทา เมล็ด จำนวนมาก

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม : เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ทนแล้งได้ดี

ถิ่นกำเนิด : ไทย ลาว พม่า และเวียดนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น