วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โรงพักเพื่อประชาชน


ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี หลังเดิมได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 จะเป็นวันใดเดือนใด ไม่ทราบแน่นอน เดิมเป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางราชบุรี มีกำแพงล้อมรอบ แต่กำแพงต่ำไม่เหมาะที่จะเป็นที่ควบคุมนักโทษ ดังจะทราบได้จากกำแพงที่ยังคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ทางแผนกเรือนจำจึงได้ย้ายไปสร้างขึ้นใหม่ ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ทางราชการจึงเห็นว่าเป็นที่ที่มีอาณาเขต กว้างขวางเหมาะสม จึงได้ย้ายมาจัดสร้างเป็น สถานีตำรวจ ภูธรอำเภอเมืองราชบุรีขึ้น โดยมี พ.ต.ต.ขุนเสนานนท์ ผู้บังคับการฯ และขุนสรการบัญชี รองผู้บังคับการฯ ในขณะนั้น เป็นผู้ควบคุมดำเนินการจัดสร้าง

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี หลังปัจจุบันทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2515 จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น